Chính sách bảo mật

64.46.102.223 – Chúng tôi hiện đang phát triển trên nền tảng website :https://64.46.102.223/ . Chuyên cung cấp chia sẽ liên quan đến cược trực tuyến tại W88.

Chúng tôi xin thông báo đến tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ, hoặc thu thập các thông tin. Hoặc liên kết đến các dữ liệu cá nhân để bạn nắm rõ các quy định.

Chúng tôi nếu sử dụng các thông tin của bạn nhầm xây dựng các dịch vụ tốt hơn. Điều đó được thực thi nếu bạn đồng ý với việc thu thập thông tin. Ngoài ra bạn có thể tham khảo chính xác tại trang chủ https://64.46.102.223/.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cần thiết để xây dựng và nâng cấp chất lượng dịch vụ. Đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của bạn.

Các loại dữ liệu sẽ được thu thập

Dữ liệu của cá nhân

Khi đồng ý sử dụng dịch vụ, bạn có vai trò họp tác và cung cấp cho chúng tôi các thông tin có chức năng nhận dạng cá nhân.

  • Thông tin Địa chỉ email
  • Tên và họ khách hàng
  • Thông tin Số điện thoại

Cookie và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sẽ được thu thập và bảo mật tuyệt đối thông qua các phương tiện như Internet, và qua các trình duyệt. Các phiên đăng nhập, lịch sử đăng nhập, thói quen truy cập của bạn. Các thông tin này sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối.

Theo dõi & Dữ liệu cookie

Hiện nay việc sử dụng cookie và các công nghệ được chúng tôi sử dụng để ghi nhận các thông tin cần thiết của khách hàng.

Cookies thường là các tệp có dung lượng nhỏ để lưu trữ tạm thời thông tin đăng nhập. Nó sẽ ghi nhận và gửi lại khách hàng trong các phiên đăng nhập tiếp theo.

Tiết lộ dữ liệu khách hàng

Yêu cầu pháp lý

W88HN6.com cam kết bảo mật thông tin người dùng. Trường hợp tiết lộ bên thứ 3 khi cần thiết buộc phải có sử chấp nhận của khách hàng.

Các nghĩa vụ pháp lý

Bạn có tránh nhiệm bảo vệ các sáng tạo của 64.46.102.223.com

Ngăn chặn các hành vi cố tính hoặc chống phá trong quá trình kết nối và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu

Bạn nên biết chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ tốt nhất thông tin khách hàng. Trường hợp bị tấn công bởi các phương tiện khác chúng tôi không cam kết chịu trách nhiệm. Vì đây là các trường hợp bất khả kháng. Nhưng bạn cần biết rằng điều đó thật khó xảy ra.

Nhà cung cấp dịch vụ

Sẽ có các bên thứ 3 được chấp nhận sử dụng và phát triển các dịch vụ của chúng tôi. Tại đây họ có quyền truy cập và phân tích dữ liệu thu thập của dịch vụ.

Unity Analytics
Unity Analytics được cung cấp bởi Unity Technologies.
Bạn có thể tìm hiểu các tính năng Unity Analytics thu thập, tại hhttps: //unity3d.com/legal/privacy-policy
Liên kết đến các trang web khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể được gắn đến các liên kết khác . Các trang này không thuộc quyền vận hành của chúng tôi. Đồng nghĩa bạn hãy đọc quy định và chính sách riêng của họ.

Các thông tin và chính sức đến từ bên thứ 3 chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Quyền riêng tư của trẻ em
Dịch vụ của chúng tôi không đề cập khách hàng dưới 18 tuổi (“Trẻ em”).

Chúng tôi cam đoan không thu thập thông tin thành viên dưới 18 tuổi. Nếu trường hợp khách hàng cố tính che giấu thông tin gây nhầm lẫn cho việc thu thập của chúng tôi. Cha mẹ hoặc người bảo hộ có quyền liên hệ để chúng tôi xóa các thông tin đã ghi nhận.

Thay đổi chính sách bảo mật này
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.