Miễn trừ trách nhiệm

Các thông ti cung cấp tại website của chúng tôi được các chuyên gia biên tập chuyên nghiệp nhất. Nhưng thông tin điều mang tính chất tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm việc cá nhận, bên thứ 3 sử dụng thông tin.

Các liên kết ( URL) đến các trang khác nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng tôi. Vì vậy các nội dung và hình ảnh tại đây chúng tôi không cam kết chịu trách nhiệm. Việc bạn sử dụng các thông tin và hình ảnh trên đó , bạn phải tự chịu trách nhiệm.

Chúng tôi cam kết nỗ lực và phát triển website mỗi này. 64.46.102.223 sẽ đem đến các thông tin hữu ích cho bạn. Các sự cố liên quan đến đường truyền hoặc chết Host nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cam kết giải quyết các sự cố tốt nhất nếu xảy ra.